OBZ Spruitkool Groninger

2,15

Dit is een spruitkoolras voor wat zwaardere gronden. ‘Groninger’
geeft mooie, gave, niet te grote spruiten. Het is een vroeg oogstbaar
ras dat zeer gelijkmatig produceert.
Zaaien: van half maart tot begin april, onder glas of direct in de
vollegrond. In de periode mei tot half juni uitplanten op onderlinge
afstanden van 70 x 40 cm. Plant spruitkool nooit in versbemeste of
erg humusrijke grond. Een te sterke groei kan losgevormde, open
spruiten veroorzaken. Spruitkool moet langzaam kunnen groeien,
dan wordt de kwaliteit het best. Zorg wel dat de grond steeds
voldoende vochtig blijft.
Oogst: in de periode november tot uiterlijk februari.

Productkenmerken

  Geschikt voor zwaardere gronden
  Geeft mooie gave, niet te grote spruiten
  Vroeg oogstbaar

Standplaats
Zaaien vollegrond ja
Standplaats licht Zonnig
Periodes
Zaaitijd buiten van april
Zaaitijd buiten tot mei
Oogsttijd van november
Oogsttijd tot februari
Advies en tips
Zaaiadvies onder glas of direct in vollegrond
Verzorgingsadvies houdt grond voldoende vochtig
Zaadkenmerken
Zaden per gram 300