OBZ Savooiekool Donkergroene Putjes

2,15

‘Donkergroene Putjes’ is een, de naam zegt het al, donkergroen
savooiekool-ras voor de late teelt. Dit ras levert heerlijke, malse winterkooltjes.
De kooltjes hebben de echte, karakteristieke savooiekool
smaak, vooral als ze niet te vroeg geoogst worden.
Zaaien: eind mei in de vollegrond. Zoals de meeste kool-soorten,
kunnen ze 6 weken later worden uitgeplant. Zet ze op een onderlinge
afstand van 50 x 50 cm. Zorg altijd voor voldoende vochtige
grond. In drogere perioden fl ink water geven. Savooiekool heeft
vaker dan andere koolsoorten te lijden van bladluizen. Bestrijd
deze wanneer ze een plaag dreigen te worden.
‘Donkergroene Putjes’ is redelijk tegen vorst bestand en kan lang op
het land blijven.
Oogst: in de periode november tot januari.
Geschikt voor invriezen.

Productkenmerken

  Voor late teelt
  heerlijk malse winterkool
  karakteristieke smaak

Standplaats
Zaaien vollegrond ja
Standplaats licht Zonnig
Periodes
Zaaitijd buiten van april
Zaaitijd buiten tot mei
Oogsttijd van november
Oogsttijd tot januari