OBZ Rode Kool Langedijker Bewaar 2

2,15

‘Langedijker Bewaar’ is een bekend rode koolras voor de bewaarteelt.
Het ras wordt ook wel ‘Bewaarrode’ genoemd. De planten
vormen een vrij lange stronk.
De houdbaarheid van de kool is zonder meer uitstekend.
Zaaien: in de periode februari-april onder glas. Zaai niet te dicht,
zodat de plantjes zich goed kunnen ontwikkelen. Uitplanten in de
vollegrond in mei. Plantafstand 70 x 60 cm.
Bescherm de planten na het uitplanten tegen koolvlieg, bijv. door
het aanbrengen van een koolkraag. Rodekool houdt van een stevige
bemesting.
Oogsten: in de periode oktober-november.
Tip: Vooral op lichte grondsoorten kan snel ‘knolvoet’ optreden,
teel koolsoorten daarom nooit te vaak achtereen op dezelfde plek.

Productkenmerken

  Geschikt voor winterteelt
  Houdbaarheid is uitstekend
  Bekend rodekoolras

Standplaats
Zaaien vollegrond ja
Standplaats licht Zonnig
Periodes
Zaaitijd buiten van april
Zaaitijd buiten tot mei
Oogsttijd van oktober
Oogsttijd tot november
Advies en tips
Zaaiadvies onder glas
Verzorgingsadvies beschermen tegen koolvlieg
Zaadkenmerken
Zaden per gram 300