OBZ Augurken Profi (vh Capra) F1

4,25

Dit ras is speciaal ontwikkeld voor kwekers maar ook zeer geschikt
voor de hobby tuinder.
Hybriden hebben een groot aantal voordelen t.o.v. zaadvaste rassen.
Profi is volledig resistent tegen echte meeldauw en tolerant
tegen valse meeldauw: ziektebestrijding is praktisch overbodig! Dit
ras produceert al vroeg, veel en lang vruchten zonder bitterstof.
Voor vers gebruik en inmaak.
Zaaien: begin mei onder glas, bijv. in een bloempotje.
Zet 3 à 4 zaden bij elkaar. Ca. half mei uitplanten in de vollegrond.
Doe dit pas als het eerste echte blad volgroeid is. Regelafstand:
200 x 40 cm. Nu moeten zich zijscheuten gaan ontwikkelen. Neem
daartoe – zodra de planten 5 bladeren hebben – de groeitop bij
iedere plant weg.
Vollegrondsteelt: vanaf mei tot half juni op een zaaibed zaaien en
uitplanten als beschreven.
Oogsten: van half juni tot in september.

Productkenmerken

 Sterk groeiend ras
 Hoge opbrengst
 Ongevoelig voor komkommervirus

 

Periodes
Zaaitijd binnen van april
Zaaitijd binnen tot mei
Zaaitijd buiten van mei
Zaaitijd buiten tot juni
Oogsttijd van juli
Oogsttijd tot september
Advies en tips
Zaaiadvies onder glas opkweken