ONZE WINKEL

Disclaimer en copyright

Op al onze teksten rusten auteursrechten en alle overige door ons gemaakte uitingen waaronder tekst en beeld, de uitstraling en format van onze site is in eigendom van Van der Graaf De Molen en/of haar licentiegevers.  

Daardoor staat het niet vrij om onze website of delen daarvan te verspreiden, vermenigvuldigen of openbaar te maken zonder toestemming van Van der Graaf De Molen.

Van der Graaf De Molen heeft tevens het recht om ingezonden teksten, beeld en of ander materiaal zoals beeld en geluidsmateriaal aan te passen of te verwijderen.