Rasterspin (5 stuks)

529,00

2Year

Met een rasterspin kan één persoon binnen enkele minuten een afrastering verplaatsen.
Rasterspinnen zijn zeer geschikt voor rantsoenbeweiding. Ze fungeren als verplaatsbare afrasteringspalen. De maximale afrasteringshoogte voor het gebruik van rasterspinnen is 0,78 meter. Het stripgraassysteem leidt tot kortere beweidingscycli waardoor een hoger rendement ontstaat.